اخبار استان

در تداوم موفقیتهای پیاپی زندانهای کرمان محقق شد : قهرمانی تیم فوتسال کارکنان زندانهای کرمان در پانزدهمین دوره مسایقات فوتسال زندانهای کشور

 به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان کرمان ، پانزدهمین دوره مسابقات فوتسال کارکنان ...

ادامه مطلب »