اخبار کوتاه

آخرین اخبار

مراسم روز جهانی کودک در کانون اصلاح و تربیت کرمان

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای استان کرمان به مناسبت فرارسیدن روز جهانی کودک و خانواده مراسمی با مشارکت دفتر حمایت از زنان و کودکان دادگستری کل استان و کانون پرورش فکری ،  انجمن حمایت زندانیان و امور بانوان اداره کل زندانهای استان  در کانون برگزار گردید . امیری  مدیر کل زندانهای استان گفت:اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و ...

ادامه مطلب »

بازدید مدیر کل زندان های استان کرمان از زندان جیرفت

در راستای نظارت بر اجرای دقیق دستورالعمل های سازمان و اداره کل ، رمضان امیری مدیر کل به همراه پرویز سلیمانی  معاون اداره کل ، عبدلی نژاد رئیس اداره حفاظت و اطلاعات ،شیخ شعاعی رئیس اداره مالی و پشتیبانی و افضلی رئیس اداره فنی و عمرانی اداره کل زندانهای استان از زندان جیرفت بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی اداره ...

ادامه مطلب »