آخرین اخبار

نقش موثر برنامه های آموزشی در زندگی کارکنان

مدیر کل اقدامات تامینی و تربیتی استان کرمان در کنفرانس آموزشی کاهش استرس در جمع کارکنان اداره کل ، زندان مرکزی ، بازداشتگاه موقت و کانون اصلاح و تربیت در مرکز آموزش گفت : برنامه های آموزشی کارکنان باید منطبق بر نیازهای واقعی زندانها و کارکنان زندان باشد و استاندارد سازی،بروز بودن و استفاده از شیوه های نوین آموزش باید از ...

ادامه مطلب »