اخبار کوتاه

زندان ها در رسانه ها

دیدار دکتر جهانگیر با نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان

رئیس سازمان زندان ها در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان گفت: مهمترین خدمات سازمان زندان ها خدمات فرهنگی اصلاحی و تربیتی است. دکتر جهانگیر گفت: برنامه های اصلاحی و تربیتی در زندان ها بر پایه شخصیت فردی افراد برنامه ریزی و اجرا می شود. وی گفت: تمامی زندانیان دارای پرونده های شخصیتی، بهداشتی، آموزشی، فردی هستند ...

ادامه مطلب »