اهم اخبار

فرهنگ عمومی نسبت به خانواده زندانیان باید تغییر کند

رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: باید فرهنگ عمومی نسبت به خانواده زندانیان را تغییر داد زیرا این خانواده ها بار منفی سنگینی را تحمل می کنند به گزارش روابط عموی اداره کل زندانهای استان کرمان یدالله موحد درپنجمین شب  آیین عزاداری از غربت مدینه تا غریب طوس افزود: تا جایی که به دلیل نوع نگاهی که در برخی ...

ادامه مطلب »