اخبار استان

افتتاح نمایشگاه تقوی در دنیای مجازی و آسیب های ماهواره در بازداشتگاه موقت

در راستای سیاست های عالی سازمان  زندانها مبنی بر آگاه سازی در خصوص دنیای مجازی وآسیب های ماهواره،نمایشگاهی با این موضوعات با حضورمدیر کل زندان ها ،فرمانده انتظامی استان کرمان وجمعی از مسئولین اداره کل زندان ها و بازداشتگاه موقت افتتاح گردید. به گزارش روابط عمومی بازداشتگاه موقت کرمان ،ولی اختیار آبادی رییس بازداشتگاه موقت ضمن  عرض خیر مقدم به ...

ادامه مطلب »