اخبار استان

مرخصی تعدادی از مددجویان زندان منوجان

به مناسبت دهه کرامت شورای طبقه بندی با حضور قضات دادگستری در زندان منوجان برگزار و با مرخصی تعدادی از مددجویان این زندان موافقت شد. به گزارش روابط عمومی زندان منوجان ، در این جلسه شیروانی رئیس زندان گفت: در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها وهمچنین تشویق وترغیب زندانیان محکوم و پیشبرد بر نامه های اصلاحی وتربیتی و سالم سازی ...

ادامه مطلب »

دیدار رئیس اداره زندان شهربابک با مسئول آموزش مس منطقه کرمان حوزه شهربابک

رئیس اداره زندان شهربابک در دیدار با حیدرپور مسئول آموزش مس منطقه کرمان حوزه شهربابک گفت: افزایش ضریب امنیت اجتماعی جامعه درگرو کار فرهنگی در زندان است. به گزارش روابط عمومی زندان شهربابک ،تویسرکانی افزوو: ضریب امنیت اجتماعی در جامعه با کار فرهنگی در زندان رابطه مستقیم دارد زیرا اگر کار فرهنگی به خوبی صورت گیرد مددجویان بعد ازآزادی دیگر ...

ادامه مطلب »