اخبار کوتاه

اخبار استان

حضور مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان استان کرمان در بازداشتگاه موقت

به گزارش روابط عمومی بازداشتگاه موقت کرمان،  اکبر افضلی مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان  استان کرمان ضمن حضور در بازداشتگاه موقت از بخش های مختلف این مجموعه بازدید کرد. سپس در جمع مددجویان  حضور یافت و در معیت ولی اختیار آبادی رئیس بازداشتگاه موقت به مشکلات مددجویان رسیدگی نمود.  در پایان افضلی در دفتر رییس بازداشتگاه موقت  حضور یافت و ...

ادامه مطلب »