اخبار کوتاه

اخبار استان

اعزام۱۵نفر از پرسنل ناجا و وظیفه اداره زندان شهرستان زرند به میدان تیر

    در راستای آموزش تیر اندازی  جهت پرسنل ۱۵نفر از پرسنل ناجا و وظیفه زندان شهرستان زرند به میدان تیراعزام شدند. در راستای آموزش تیر اندازی جهت پرسنل  کادر و وظیفه و هماهنگي های صورت گرفته با فرماندهي انتظامي شهرستان زرند تعداد ۴ نفر پرسنل ناجا و ۱۱ نفر از پرسنل وظيفه اين اداره زندان به همراه فرمانده واحد یگان این ...

ادامه مطلب »