اخبار استان

بازدید قاضی امور سرپرستی دادگستری کرمان از بازداشتگاه موقت

در راستای سیاست های عالی دستگاه قضایی مبنی بر رفع مشکلات قضایی مددجویان، ملک قاسمی قاضی امور سرپرستی  دادگستری و حسین جوادی دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان از بازداشتگاه موقت کرمان بازدید به عمل آوردند . ولی اختیار آبادی رئیس بازداشتگاه موقت کرمان با اعلام این خبر گفت:قاضی امور سرپرستی دادگستری و دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب ...

ادامه مطلب »