اخبار کوتاه

آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۷

حضور دادستان و هیئت همراه در جمع مددجویان اداره زندان رفسنجان

رئیسی دادستان  رفسنجان به اتفاق قضات دادسرای شهرستان از اداره زندان رفسنجان بازدیدنمودند .  به گزارش روابط عمومی اداره زندان رفسنجان ،سلحشور رئیس زندان رفسنجان ابراز داشت: داستان و هیئت همراه در جمع مدجویان این اداره حضور یافت و از نزدیک به استماع مسائل و مشکلات مدد جویان پرداختند. وی تصریح کرد  : تعامل بسیار سازنده ای بین اداره زندان ...

ادامه مطلب »