اخبار کوتاه

آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۵

تلاش کارکنا ن در جهت سیاست ها و ماموریت های سازمان زندانها

مدیر کل زندان های استان کرمان گفت : با وحدت ، همدلی ، همکاری و نگاه بلند تمامی کارکنان در زندان ها می توان زمینه رشد فعالیت ها را فراهم کرد و در جهت سیاست ها و ماموریت های سازمان زندانها گام های بلندی برداشت. به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های استان کرمان ، در این جلسه رمضان ...

ادامه مطلب »