اخبار کوتاه

دفتر برنامه ریزی ، اشتغال و حرفه آموزی

دفتر برنامه ریزی اشتغال و حرفه آموزی
يكي از اهداف سازمان  زندانها در سياستهاي اصلاحی وتربيتی  ، بازسازي شخصيتي و اجتماع پذيري زندانيان و بزهكاران است كه موجب اعتماد به نفس و احياي زندگي شرافتمندانه پس از آزادي زندانیان در جامعه خواهد شد . هدف برنامه هاي  اشتغال وحرفه آموزي زندانيان بالاخص محكومان به حبسهاي درازمدت در دو زمينه اصلاحي وتربيتي  و نيز كمك به تامين معاش خانواده زنداني با  ارتقاي مهارتهاي شغلي  لازم درحين تحمل حبس و پس از آزادي خواهد بود.

شرح وظایف کاری دفتر برنامه ریزی اشتغال و حرفه آموزی

دفتربرنامه ریزی اشتغال وحرفه آموزی موظف است :

۱- تعیین سیاستها و استراتژی مناسب به منظور ارائه آموزشهای حرفه ای مناسب و حفظ اشتغال پایدار مددجویان پس از آزادی  با هدف استانداردسازی،تغییرات احتمالی  تاکتیکی در برنامه ها و سیاستها  و بهبود روشهای اجرایی .
۲- تدوین اهداف بلند مدت – میان مدت – وکوتاه مدت درخصوص برنامه های اشتغال وآموزشهای فنی وحرفه ای زندانها ومراکز اشتغال وحرفه آموزی واردوگاههای کاردرمانی  سراسرکشور.
۳- بررسی ومطالعه در زمینه های اشتغال از طریق پیشنهاد به منظور جذب سرمایه های لازم برای ایجاد یا توسعه مراکز تولیدی – کشاورزی و خدماتی در داخل و خارج از زندان .
۴- نظارت و ارزیابی بر کار و نحوه عمل موسسات خصوصی یا بنیاد تعاون  در زمینه اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در جهت رعایت ضوابط و مقررات کار در زندانها و نظارت بر فعالیت واحدهای خدماتی – صنعتی – کشاورزی و ارائه گزارشات دوره ای و نوبه ای
۵-  مطالعه و بررسی وضع موجود مراکز تولیدی زندان نسبت به  بازار به منظور بررسی عملکرد استانها در برنامه ریزی واحد های تولیدی  جهت ارتقای کیفیت محصولات و جلب رضایت مشتری
۶- کنترل و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه  استانی وتحلیل آمارها و برنامه ها به منظور هدایت وتصحیح احتمالی برنامه ها  .( کنترل بازخورد و بررسی نتایج مورد انتظار)
۷- تعیین شاخصها و استانداردهای محیطهای کاری ، آموزشی ، مراکز اشتغال وحرفه آموزی ، با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای دولتی و غیردولتی .
۸- بررسی مشاغل و نظارت بر دستمزد و حقوق زندانیان درحال کار و تهیه دستورالعمل تعیین دستمزدها براساس شرایط  موجود ، نوع کار ، کیفیت ، و… به منظور ابلاغ و اجرا در استانها
۹- برقراری ارتباط با مراکز صنعتی کشاورزی و کارآفرینی و وزاتخانه ها و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی به منظور فراهم کردن فرصتهای اشتغال و حرفه آموزی مددجویان و جذب کمکها و منابع مالی و یا سایر منابع در جهت کمک به اشتغال زندانیان درحین تحمل کیفر وپس آزادی  .
۱۰- بررسی و تجزیه و تحلیل طرحهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای انجام شده درزمینه اشتغال وبازدهی وبهره وری آنان
۱۱- برنامه ریزی و تنظیم برنامه های مربوط به رشته های مختلف آموزش فنی و حرفه ای و ارزیابی و ارزشیابی اجرای برنامه ها وپیشرفت امورآموزشی .
۱۲-  بررسی وتهیه وتنظیم طرحهای لازم جهت استاندارد سازی مهارتها و به روز بودن دوره ها به منظور ایجاد اشتغال پایدار و افزایش توانایی ها ومهارت مددجویان بویژه جوانان .
۱۳- تنظیم بودجه عملیاتی دفتر و برآورد نیازهای مالی و بودجه ای برنامه های میان مدت – کوتاه مدت و بلند مدت و بررسی و تعیین استراتژی و چشم انداز آینده و توزیع اعتبارات سالانه استانها
۱۴-  ایجادهماهنگی های لازم بین واحدهای استانی درخصوص اجرای طرحهای ملی و برنامه ها همچنین از نحوه پیشرفت کار پروژه ها، گزارشات لازم را تهیه وجهت اقدامات بعدی به مقام مافوق ارائه نماید.

 

ساختار تشکیلاتی دفتر برنامه ریزی اشتغال و حرفه آموزی

سید عبدالله مرتضوی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی اشتغال و حرفه آموزی                          ۲۴۵۸۹۴۹۰

مصطفی بهگونیا

مسئول دفتر                                            ۲۴۵۸۹۴۹۲     فکس ۲۴۵۸۹۴۹۵

سید شهرام سیدی حسینی نیا

کارشناس مسئول برنامه ریزی اشتغال و حرفه آموزی                  ۲۴۵۸۹۴۹۶

مهدی علیایی

کارشناس برنامه ریزی اشتغال و حرفه آموزی                            ۲۴۵۸۹۴۹۹

علیرضا سرلک

کارشناس برنامه ریزی اشتغال و حرفه آموزی                            ۲۴۵۸۹۴۹۷

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*