بازدید معاون اداری و مالی و روسای ستادی اداره کل زندانهای استان از زندان زرند

معاون اداری و مالی به همراه روسای واحدهای ستادی اداره کل با حضور در زندان زرند از کلیه قسمت های این مجموعه بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی اداره زندان زرند: مهندس امانی معاون اداری و مالی ،عبدلی نژاد رئیس اداره حفاظت و اطلاعات ،مصطفایی رئیس اداره ارزیابی عملکرد،بازرسی و پاسخگوئی به شکایات ،شیخ شعاعی رئیس اداره مالی و پشتیبانی ،سرهنگ اسدی کرم فرمانده یگان حفاظت ،مفیدی رئیس اداره امور کارکنان و دکتر سیستانی رئیس اداره بهداشت درمان به منظور نظارت بر نحوه اجرای دستورالعملها و بخشنامه های سازمانی و بررسی عملکرد واحدهای مختلف زندان بازدید نمودند.
مهندس امانی معاون اداری مالی اداره کل زندانهای استان ضمن تسلیت ایام شهادت سید سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) و یاران با وفای آن حضرت یکی از اهداف اصلی بازرسی های دوره ای را نظارت بر نحوه اجرای بخشنامه ها و دستورالعملها ی سازمانی عنوان نمود و گفت: با بررسی عملکرد واحدها ، نقاط قوت و ضعف در زندان شناسایی و با بهبود آن اهداف سازمانی تحقق خواهد یافت.
وی ضمن تقدیر از اقدامات انجام گرفته و در حال انجام به مسئولین زندان توصیه نمود با مطالعه و بررسی نواقص و ایرادات اعلامی از سوی بازرسین و تلاش در راستای رفع آنها در جهت پیشبرد اهداف سازمانی تلاش نمایند.
در بازدید سرزده ، معاون اداری مالی به همراه روسای حفاظت واطلاعات، بازرسی وپاسخگوی به شکایات، مالی و پشتیبانی ، امور کارکنان، بهداشت و درمان ،فرمانده یگان حفاظت با حضور در هواخوری بند به صورت چهره به چهره مسائل و مشکلات زندانیان را استماع و راهکارهای لازم را به آنان ارائه نمودند.
پس ازاتمام بازدید جلسه جمع بندی، برگزار گردید رئیس زندان ضمن تسلیت ایام وخیر مقدم به بازدید کنندگان با تقدیر از توانمندی همکاران در امورات محوله ،گزارشی مبسوط ازاقدامات وفعالیتهای انجام یافته و برنامه ریزهای جدید انجام شده برای تحول در مجموعه را ارائه نمود و جهت عملیاتی شدن آنان حمایتهای مدیر کل و سایر مسئولین را خواستار، و اظهار داشت : کارکنان بصورت شبانه روزی تلاش می نمایند تا با در نظر گرفتن نکات ایمنی در پرتو چتر حفاظتی برنامه های فرهنگی و اصلاحی، تربیتی را در تعاملی سازنده جهت کاهش آسیب در همه ی حوزه ها و ارائه ی خدمات قضایی و درمانی به نحو مطلوب با دقت و هوشیاری کامل به سرنجام برسد.
تویسرکانی همچنین مشکلات عمده فضای فیزیکی ، کمک وتخصیص اعتبار برای فراهم نمودن امکانات مددجویان توضیحاتی ارائه نمود .

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*