اخبار کوتاه

آگهـی مناقصه عمومی تکمیل بخشـی از ساختمانها و محوطه سازی اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی کرمان

نام و نشانی مناقصه گزار : اداره کل زندانهای استان کرمان به آدرس کرمان بزرگراه امام خمینی (ره) جنب اداره کل تعزیرات حکومتی .
موضوع مناقصـه :تکمیل بخشـی از ساختمانهاو محوطه سازی اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی کرمان واقع در کیلومتر ۵۵ جاده کرمان رفسنجان ( کبوترخان)
بـرآورد اولیه پــروژه : هشتاد و هشت میلیارد ریال ( ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۸ ریال) شامل اجرای ابنیه و تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای مورد نظر و محوطه سازی می باشد .
ـ مبنای قرارداد فهـارس بهای سال ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد .
ـ میزان تقریبـی زیر بنای ساختمانها جمعاً ۱۷۰۰۰ متر مربع می باشد .
ـ تضمین شرکت در مناقصه برابر دو میلیارد و نهصدو شصت میلیون ریال( ۰۰۰ ۰۰۰ ۹۶۰ ۲ ریال) است که باید بصورت ضمانتنامه معتبر طبق آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی ارائه شود و تا سه ماه پس از تاریخ بازگشایی ( پاکات ج ) اعتبار داشته باشد.
ـ شرکتهای پیمانکاری می بایست دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت با پایه سه ابنیه و ظرفیت خالی برای قبول تعهدات بوده و موقع تحویل گرفتن اسناد مناقصه گواهینامه معتبر خود را ارائه نماینـد.
ـ مناقصه مذکور به صورت یک مرحله ای برگزار می شــود .
ـ بــرنده مناقصه می بایست توان ارائه ضمانتنامه بانکی جهت حسن انجام تعهدات به میزان ۵% مبلغ پیمان را داشته باشند .
ـ فروش اسناد مناقصه از تاریخ ۲۹/ ۳/۹۵ لغایت ۳ /۴/۹۵ در ساعات اداری می باشد .
ـ محل فـروش اسناد مناقصـه : کرمان .خیابان زریسف نبش چهارراه اول ، شرکت مهندسین مشاور ۱۱۰
ـ از پیمانکارانی که اقدام به خرید اسناد مناقصه نموده اند با توجه به تکمیلی بودن آن دعوت می شود در تاریخ ۵/۴/۹۵ از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ از محل کارگاه با آدرس ذکر شده در بالا بازدید نماینــد .
ـ مهلت تحویل پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴/۴/۹۵ در محل دبیرخانه اداره زندانهای استان کرمان واقع در بزرگراه امام خمینی (ه) جنب اداره تعزیرات حکومتی انجام می پذیـرد .
ـ ارزیابی توان اجرای کار کلیه پیمانکاران قبل از بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت (پاکت ج) توسط کمیته فنی مناقصه گزار انجام می گیـرد .
ـ ارائه اسناد و مدارک ارزیابی پیمانکاران شامل اساسنامه شرکت و آگهی ثبت شرکت و آگهی تغییرات و روزنامه رسمی ( جملگی برابر با اصل ) – گواهی رتبه بندی و روزمه کاری مطابق با فصل سوم تصویب نامه شماره ۸۴۱۳۶/ت ۳۳۵۶۰هـ مورخ ۱۶/۷/۸۵ هیات وزیران و تکمیل جداول تجزیه بها اقلام کار الـزامی است .

ـ بازگشایی پاکتهای « ج» پیشنهادات در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۰/۴/۹۵ در محل اداره کل زندانهای استان کرمان انجام می گیرد حضور نماینده پیشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه با ارائه معـرفی نامه معتبر بلا مانع است .

ـ اداره کل زندانهای استان کرمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختـار است .

ـ پــرداخت هزینه آگهی بعهـده بــرنده مناقصه می باشــد .

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ۰۳۴۳۳۳۵۲۹۶۴ تماس حاصل نماینـد.

روابط عمومی اداره کل زندانهای استان کرمان

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*